KEP

Archiv konferencíProhlížet informace o konferencích

KEP 2013

Síň vědecké rady
Univerzita obrany

Univerzita obrany

Kounicova 65
66210 Brno


Brno, CZ

květen 22, 2013 – květen 23, 2013

Odborná konference bude věnována současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na popularizaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti elektrotechniky a podporu podvědomí o důležitosti studia technických oborů.  Účastníci se mimo jiné seznámí s aktuálními výsledky vědy a výzkumu na ČVUT. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnost České republiky.

Prohlížet informace o konferencích
Logo