Procházet index názvů


  • únor 11, 2018 – únor 12, 2018

  • květen 19, 2015 – květen 21, 2015
  • květen 22, 2013 – květen 23, 2013

KEP

Konference pedagogů elektrotechnických oborů

Odborná konference věnovná současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice.

  • KEP 2013

    květen 22, 2013 – květen 23, 2013

    Odborná konference bude věnována současnému stavu elektrotechniky, vývojovým trendům a vysokoškolskému výzkumu v České Republice. Přednesené příspěvky budou zaměřeny především na popularizaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti elektrotechniky a podporu podvědomí o důležitosti studia technických oborů.  Účastníci se mimo jiné seznámí s aktuálními výsledky vědy a výzkumu na ČVUT. Konference je rovněž zaměřena na oslovení středoškolských pedagogů ke spolupráci pro získávání nových talentů z řad studentů pro vědu a výzkum a tím zvýšení konkurenceschopnost České republiky.
Logo