DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

18. ročník mezinárodní doktorandské konference

Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu

Pořádaný Fakultou vojenského leadershipu Univerzity obrany

21. března 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na 18. ročník doktorandské konference na téma Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu v Brně dne 21. března 2024.

Komu je konference určena?

Studentům doktorských studijních programů zaměřených na bezpečnost a obranu.

Cíle konference

  • Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorských studijních programů.
  • Navázání kontaktů užitečných k podpoře vědecké spolupráce mezi účastníky konference.
  • Vzájemná diskuze řešených problémů mezi účastníky.

Oblasti

  • Řízení obrany státu
  • Modelování a simulace v oblasti obrany a bezpečnosti
  • Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim
  • Ochrana obyvatelstva
  • Použití moderních technologií při vedení vojenských operací
  • Akceptovatelné jsou i další oblasti korespondující s tematickým zaměřením konference