doktorandská konference

Informace o konferenci

Vyplnění registračního formuláře ne později než 16. února 2024.

Zaslání plného textu příspěvku zahrnující název a abstrakt příspěvku v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce ne později než 23. února 2024 na e–mailovou adresu:phd.conference@unob.cz.

Poznámka:
Práce odeslané po tomto datu již nebudou akceptovány.
Sborník bude recenzovaný a bude vyvěšen na webových stránkách konference.

Univerzita obrany
Fakulta vojenského leadershipu
Kounicova 44, aula 50
662 10 Brno
Česká republika

pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KRČ, CSc.
prof. PhDr. RSDr. František HANZLÍK, CSc.
pplk. prof. Ing. Petr STODOLA, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav PECINA, Ph.D.
kpt. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D. – předsedkyně
plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KRČ, CSc.
prof. PhDr. RSDr. František HANZLÍK, CSc.
pplk. prof. Ing. Petr STODOLA, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav PECINA, Ph.D.
Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.
Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D. – předseda
mjr. Ing. Jan HRDINKA
mjr. Ing. Jan GÉDRA
mjr. Ing. Ondřej KAČMAŘÍK
Mgr. Karel PEŠEK
Ing. Jana PRACNÁ, DiS
Mgr. Kristýna DRMOTOVÁ
Mgr. Ing. Martina ZAPLETALOVÁ
Mgr. Ondřej TOKOŠ
npor. Ing. Ondřej NOVOSAD
por. Ing. Michal BILINA
por. Ing. Jan DRÁBEK
Ing. Milan ŽILÍNEK