LEADERSHIP 2023

LEADERSHIP 2023

LEADERSHIP 2023

Informace o konferenci

Termín: 16. listopad 2023

Místo: Klub UO, Šumavská 143/4, 662 10 Brno

Potvrzení účasti a zaslání abstraktu příspěvku v českém, slovenském nebo anglickém jazyce do 10. listopadu 2023 na emailovou adresu:

radek.mitacek@unob.cz

Zaslání kompletních příspěvků nejpozději do 16. listopadu 2023. Práce odeslané po tomto datu již nebudou akceptovány.

Poplatek je 1000,- Kč/osoba.
Poplatek lze zaslat na účet:  2000527020/2010, variabilní symbol podle pokynů z elektronické přihlášky.

KLUB AKADEMIKŮ PŘI UNIVERZITĚ OBRANY BRNO, z. s.
Tučkova 23, 602 00 Brno
zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod zn. L 18036
zastoupený doc. Ing. Zbyškem Koreckim, Ph.D., prezidentem klubu
IČ: 02484404
Číslo účtu: 2000527020 / 2010
IBAN CZ5420100000002000527020BIC FIOBCZPPXXX
Adresa banky:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Ubytování si účastníci konference zajišťují sami.
Během konference bude zajištěno drobné občerstvení.

V elektronickém sborníku z konference budou uveřejněny příspěvky v jazyce českém, slovenském a anglickém. Prezentace příspěvků a jejich délka je do 15 min za využití MS Power Point. Požadovaný formát příspěvku ke stažení v anglickém jazyce a českém jazyce. Prosíme důsledně dodržet uvedenou šablonu.

Vybrané příspěvky, které projdou úspěšně recenzním posouzením, mohou být publikovány v časopise Vojenské rozhledy. Od čísla 1/2018 je časopis Vojenské rozhledy indexován v databázi Emerging Sources Citation Index na Web of Science.

 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. UO Brno
 • plk. gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D. FVL UO Brno
 • doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. FVL UO, Brno
 • plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D. FVL UO Brno
 • Assoc. Prof. Wojciech Horyń, Ph.D. Military University of Land Forces, Wrocław, Poland
 • prof. nadzw. dr hab. inz. Tadeusz Leczykiewicz, Ph.D. Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Poznań, Polska
 • prof. dr hab. Jan Maciejewski Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
 • doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. FVL UO, Brno
 • doc. PhDr. Mária Petrufová, Ph.D. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovensko
 • doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D. FVL UO, Brno
 • pplk. Ing. Petr Urban, MBA FVL UO Brno
 • prof. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. UJEP, Ústí nad Labem
 • Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D. FVL UO, Brno
 • doc. Ing. Lubomír Belan, Ph.D. AOS Liptovský Mikuláš, Slovensko
 • doc. Karol Murdza, Ph.D. Akadémia policajného zboru v Bratislave, Slovensko
 • PhDr. Mária Martinská, Ph.D. AOS Liptovský Mikuláš, Slovensko
 • genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch AOS Liptovský Mikuláš, Slovensko
 • mjr. Ing. Michal Hrnčiar, Ph.D. AOS Liptovský Mikuláš, SR
 • prof. JUDr. Karel Marek, CSc. FVL UO Brno
 • doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. FVL UO Brno
 • doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.
  FVL UO, Brno
 • pplk. Ing. Petr Urban, MBA
  FVL UO Brno
 • doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
  FVL UO, Brno
 • Mgr. Jaromír Ďuriš, Ph.D.
  FVL UO, Brno
 • PhDr. Radek Mitáček,  Ph.D.
  FVL UO, Brno
 • Mgr. David MacGillavry, Ph.D.
  FVL UO, Brno
 • mjr. Ing. Miroslav Polach, Ph.D
  FVL UO, Brno
 • kpt. Mgr. Roman Dont, MBA
  FVL UO, Brno
 • kpt. Ing. Evžen Tondl
  FVL UO, Brno