LEADERSHIP 2023

LEADERSHIP 2023

LEADERSHIP 2023

Program konference

Dopolední jednání

Změna programu vyhrazena organizátorem.

8:00 – 9:00Registrace účastníků
9:00 – 9:15Zahájení konference (doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.)
9:15 – 11:00První blok zvaných přednášek: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.,
doc. Ing. Lubomír Belan, PhD,
Mgr. Soňa Šrobárová, PhD.
11:00 – 11:10Přestávka
11:10 – 12:45Druhý blok zvaných přednášek:
David William Mac Gillavry, M.A., Ph.D.
Alexander Mitrofanov
12:45 – 13:30Přestávka 

Odpolední jednání

13:30 – 14:30Vystoupení přihlášených účastníků
14:30 – 14:50Přestávka
14:50 – 16:00Vystoupení přihlášených účastníků
16:00 – 16:15Závěr konference