LEADERSHIP 2024

LEADERSHIP 2024

LEADERSHIP 2024

Mezinárodní konference LEADERSHIP V TEORII A PRAXI

Výzvy pro vzdělávání a přípravu personálu pro ozbrojené a bezpečnostní složky

Termín: 5. – 6. června 2024

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY a KLUB AKADEMIKŮ PŘI UNIVERZITĚ OBRANY
si Vás dovolují pozvat na Mezinárodní konferenci Leadership v teorii a praxi pořádanou v Brně 5. – 6. června 2024.

Konference je určena:
Všem akademickým a vědeckým pracovníkům, jejíchž profesním zájmem je vzdělávání a příprava personálu pro vojenskou i širší bezpečnostní sféru. Taktéž velitelům a vedoucím pracovníkům ozbrojených a bezpečnostních složek státu.
Naše setkání již tradičně navazuje na předchozí kolokvia, konference a workshopy v oblasti leadershipu zaměřené zejména na propojování teoretických přístupů s praxí profesionálů, především v oblasti vojenství, ale i celého bezpečnostního prostředí.

Cíle konference:
Vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti řízení a realizace vzdělávacích a vědecko-výzkumných procesů, prezentování aktuálních informací o získaných výsledcích v oblastech odborných aktivit účastníků se zaměřením na leadership a vojenský leadership. Spojeným úsilím tvůrčích pedagogů a vědeckých pracovníků dosažení vyšší úrovně vzdělávání a rozvoje kompetencí vojenských profesionálů především v oblasti vedení lidí.

Jednací jazyk konference:
česky, anglicky, slovensky.

Organizační garant konference:
Katedra aplikovaných sociálních a humanitních věd Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.

Místo konání konference:
Brno, Síň vědecké rady Univerzity obrany.

Oblasti:
1. Moderní trendy, modely a programy pro edukaci profesionálů ve vojenském a civilním prostředí se zaměřením na leadership a vojenský leadership.
2. Požadavky na kompetence a jejich rozvoj u vojáků, velitelů, manažerů a vedoucích pracovníků.
3. Dopady nových bezpečnostních technologií na vzdělávání a přípravu personálu.
4. Kvalita života profesionálů a minimalizace rizik spojených s výkonem profesí ve vojenském a civilním prostředí.
5. Moderní technologie, umělá inteligence (AI) ve vzdělávání a přípravě personálu.
6. Etické a právní souvislosti využívání moderních technologií a umělé inteligence v soudobém bezpečnostním prostředí.