PoKoS

Konference POKOS 2.0 

pořádaná Sekcí obranné politiky a strategie Ministerstva obrany a Univerzitou obrany.

28. června 2023

od 9:00 v aule Univerzity obrany Kounicova 44

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci  věnovanou problematice přípravy občanů k obraně státu, kterou pořádá Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ve spolupráci s Univerzitou obrany. Konference proběhne pod záštitou ministryně obrany Mgr. Jany Černochové.

Cílem konference je zhodnocení dosaženého stavu přípravy občanů k obraně státu a formulování vize dalšího rozvoje v souladu s měnícími se přístupy k obraně státu v reakci na dynamiku vývoje bezpečnostního prostředí. Konference se bude zabývat zejména problematikou přípravy občanů k obraně státu v oblastech formálního a neformálního vzdělávání, přípravy pedagogů a lektorů, branně-sportovní výchovy a podpory spolků.

Jednání konference bude rozděleno do tří syndikátů. Účast na konferenci je možná po předchozí registraci, a to nejpozději do 23. 06. 2023. V přihlašovacím formuláři uveďte, do jakého syndikátu se hodláte zapojit. Konferenci organizačně zajišťuje Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany.