PoKoS

Program konference

Konference se uskuteční 28. června 2023 od 9:00 v aule Univerzity obrany Kounicova 44.

9:00 – 9:10Úvodní slovo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie MO
9:10 – 9:40Prezentace oddělení POKOS sekce obranné politiky a strategie MO
9:40 – 10:10Prezentace velitelství teritoriálních sil
10:10 – 10:40Prezentace Univerzity obrany
10:40 – 10:50Přestávka
10:50 – 11:00Rozdělení do syndikátů
11:00 – 13:00Syndikáty
13:00 – 13:20Přestávka
13:20 – 14:50Prezentace závěrů jednotlivých syndikátů s diskuzí
14:50 – 15:00Závěrečné slovo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie MO