CBRN PROTECT

CBRN PROTECT 2023

pořádaná Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany

ve dnech 26. – 27. září 2023

Dovolujeme si pozvat na jednání mezinárodní vědecké konference CBRN PROTECT 2023 pořádané ve Vyškově, a to ve dnech 26. – 27. září 2023.

Komu je konference určena?

Vědeckým pracovníkům, studentům univerzit, pracovníkům kritické infrastruktury a obranného průmyslu, složkám IZS, příslušníkům AČR a další odborné veřejnosti zabývajících se oblasti CBRN Defence a problematikou s tím související.

Jaké jsou cíle konference

 • Prezentace dosažených výsledků vědecké práce akademických pracovníků univerzit, výzkumných ústavů a institucí, studentů DSP a ostatní odborné veřejnosti;
 • Prezentace praktických poznatků a zkušeností z vojenských misí a výcviku spojených s problematikou možného použití ZHN a odstraňování následků po jejich použití;
 • Prezentace praktických poznatků a zkušeností ze zásahů prováděných při řešení mimořádných událostí spojených s použitím či únikem nebezpečných látek a odstraňování jejich následků na životním prostředí;
 • Seznámení odborné veřejnosti se současnými trendy v oblasti CBRN Defence, nové laboratorní techniky a dalších technických prostředků a zařízení;
 • Navázání vzájemných kontaktů a navázání spolupráce mezi jednotlivci a institucemi;
 • Vzájemná diskuze mezi účastníky konference k předmětné problematice.

Jaké oblasti budou předmětem jednání konference?

 • Obecné problémy ochrany proti ZHN a průmyslovým nebezpečným látkám.
 • Detekce, identifikace a analýza toxických a návykových látek.
 • Detekce, identifikace a analýza radioaktivních látek.
 • Individuální a kolektivní ochrana a dekontaminace.
 • Opatření ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení vojsk.
 • Přístrojové vybavení a ostatní materiál proti CBRN hrozbám.

Přijměte naše srdečné pozvání na jednání konference a poděkování významným společnostem a partnerům podílejícím se na přípravě konference.