CBRN PROTECT

Registrace

Závaznou přihlášku k účasti na konferenci zašlete v elektronické podobě na adresu konferenceuopzhn@unob.cz nejpozději do 10. září 2023.

Účastnický poplatek činí 1900,- Kč a bude hrazen bezhotovostním převodem na účet konference. Detailní informace o platbě budou sděleny po zaslání závazné přihlášky. Poplatek zahrnuje náklady pořadatele s pořádáním konference, elektronický sborník a náklady na:
– oběd dne 26. září 2023;
– společenské setkání účastníků konference dne 26. září 2023;
– občerstvení v průběhu konference.