doktorandská konference

Informace o konferenci

Vyplnění registračního formuláře ne později než 21. února 2023.

Zaslání plného textu příspěvku zahrnující název a abstrakt příspěvku v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce ne později než 28. února 2023 na e–mailovou adresu:phd.conference@unob.cz.

Poznámka:
Práce odeslané po tomto datu již nebudou akceptovány.
Sborník bude recenzovaný a bude vyvěšen na webových stránkách konference.

Univerzita obrany
Fakulta vojenského leadershipu
Kounicova 65, 662 10 Brno
Česká republika

předsedkyně:
kpt. Ing. Jana ŠVECOVÁ, Ph.D.
členové:
prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc.
prof. PhDr. Miroslav KRČ, CSc.
prof. PhDr. RSDr. František HANZLÍK, CSc.
doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.
plk. gšt. Ing. Jan DROZD, Ph.D.
pplk. prof. Ing. Petr STODOLA, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav KRČ, CSc.
pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.
plk. gšt. Ing. Martin BULKA, M.A.
por. Ing. Markéta PĚTOVÁ
pplk. doc. Ing. Martin VLKOVSKÝ, Ph.D.
Mgr. Jan HORVÁTH
mjr. Ing. Zbyněk JAKUBÍČEK
por. Ing. Ondřej KAREŠ
mjr. Ing. Jiří MALÍŠEK
kpt. Ing. Petra ONDRÁČKOVÁ
Mgr. Denisa SCHVACHOVÁ
kpt. Ing. Evžen TONDL
pplk. Ing. Petr URBAN, MBA