doktorandská konference

Registrace

Your phone number should be provided in case of technical issues when holding a conference online. / Vaše telefoní číslo uvádějte pro případ technických potíží v případě pořádání konference online.
Max 200 words / Maximálně 200 slov