doktorandská konference

Příspěvky a sborníky

Pravidla publikování příspěvků

Příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce budou publikovány ve sborníku z konference.

Příspěvky odevzdávejte v předem definované šabloně, která je ke stažení  zde.

Zaslání plného textu příspěvku zahrnující název a abstrakt příspěvku v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce ne později než 28. února 2023 na e–mailovou adresu: phd.conference@unob.cz.

Archiv konferencí