MaTeDaS

MaTeDaS 2023

17th International Conference

on Materials and Technologies for Defense and Security

Pořádaný Katedrou strojírenství Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

24.5. – 26.5.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na 17th International Conference on Materials and Technologies for Defense and Security, která se koná jako součást účasti AČR na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2023 ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2023 v Brně a v Lednici, v České republice. Konference svým zaměřením navazuje na předchozích 16 úspěšných ročníků semináře „Materials and Technologies in Manufacturing of Special Equipment“.

Tradiční, již 17. ročník této konference je zaměřen na problematiku materiálů a technologií výroby speciální techniky. Vytváří prostor pro výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, vývoje a výroby speciální techniky včetně zabezpečení její jakosti. V těchto oblastech se řeší celá řada nových problémů a výměna zkušeností je jedním z prostředků jak přispět k rozvoji technické úrovně a kvality materiálního vybavení AČR a interoperabilitě s ostatními armádami NATO. 

Všem účastníkům konference MATEDAS 2023 včetně zástupců významných společností a partnerům děkujeme za účast a přejeme hezké chvíle strávené v Lednici a v městě Brně na veletrhu IDET 2023.

Organizační výbor společně s vědeckým výborem usiluje o indexaci sborníku abstraktů v databázi SCOPUS.

Lednicko—valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě.