MaTeDaS

Informace o konferenci

Hlavním místem konání konference dne 24.5.2023 bude Katedra strojírenství
Adresa: Šumavská 4, 612 00 Brno

Hlavním místem konání konference dne 25.5. a 26.5.2023 bude Zámecký hotel Lednice
Adresa: Zámecké nám. 66, 691 44 Lednice

V  Zámeckém hotelu Lednice je možné se ubytovat, rezervaci můžete provést na jejich webových stránkách.

Další hotely v pěší vzdálenosti od místa konání konference jsou Hotel Mario , Hotel Relax.

Do Lednice je možné cestovat vlastním autem, případně autobusem, který bude vypraven z Brna z Univerzity obrany. Parkování osobních automobilů je zajištěno na veřejném parkovišti poblíž hotelu.

 

Všichni účastníci obdrží jmenovku a z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste ji nosili po všechny dny kongresu.

Jmenovka platí také jako vstupenka na uvítací recepci a kongresovou večeři.

prof. Ing. Vojtěch HRUBÝ, CSc., dr. h. c., 

Univerzita obrany, předseda výboru

plk. gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.

Univerzita obrany, místopředseda výboru

Ing. Martin DVOŘÁK, Ph.D

Ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, MO Praha

doc. Ing. Zbyněk STUDENÝ, Ph.D.

Univerzita obrany

doc. Ing. David DOBROCKÝ, Ph.D.

Univerzita obrany

Ing. Zdeněk JOSKA, Ph.D.

Univerzita obrany

Ing. Lenka DOBŠÁKOVÁ, Ph.D.

Univerzita obrany

Ing. Jiří PROCHÁZKA, Ph.D.

Univerzita obrany

Ing. Jindřich VILIŠ

Univerzita obrany

prof. Ing. Zdeněk POKORNÝ, Ph.D. Univerzita obrany, předseda výboru
brig. gen. v. z. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. CSG Aerospace, místopředseda výboru
prof. Ing. Vladimír HORÁK, CSc. Univerzita obrany
doc. Ing. Jozef MAJERÍK, PhD. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
doc. Ing. Igor BARÉNYI, PhD. Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
dr inž. Marek NOWAKOWSKI WITPIS Polsko
dr hab. inż. Andrzej TRYTEK, prof. PRz Polytechnická univerzita v Řešově
dr hab. inž. Miroslaw TUPAJ, prof. PRz Polytechnická univerzita v Řešově
Dr hab. inż. Volodymyr HUTSAYLYUK, prof. WAT Vojenská technická univerzita ve Varšavě
doc. Ing. Jiří ŠTOLLER, Ph.D. Univerzita obrany
doc. RNDr. Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ph.D., MBA Masarykova univerzita, RECETOX
prof. Ing. Robert ČEP, Ph.D. Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Jan NEČAS, Ph.D. Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Josef SEDLÁK, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Martin NOVÁK, Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dr. hab. inż. Przemysław SIMIŃSKI WITPIS Polsko
prof. Ing. Peter LOUDA, CSc. Technická univerzita v Liberci

Veškeré podrobnosti k tiráží sborníku abstraktů jsou uvedeny níže:

Název sborníku: Sborník konference MATEDAS 2023

Editor: akademičtí pracovníci Katedry strojírenství

Recenzenti: viz. členové Vědeckého výboru

Překlad: viz. členové Organizačního výboru

Jazyková korektura: viz. členové Organizačního výboru

Grafický návrh přebalu: Z.POKORNÝ , Z.STUDENÝ, J. PROCHÁZKA 

Typologická úprava: Z.POKORNÝ , Z.STUDENÝ, L. DOBŠÁKOVÁ 

Vydavatel: Katedra strojírenství
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno
Česká republika

Vytiskl: Univerzita obrany

Vydání: 17

Počet stran: 124

Místo vydání: Brno