MaTeDaS

Program konference

Rámcový program konference

Vážení účastníci konference MATEDAS 2023, organizační výbor, společně s partnery, pro Vás připravil následující program konference a doprovodných akcí.

Ve středu 24. 5. 2022 přivítáme účastníky konference v areálu Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, na adrese Šumavská 4, Brno. Zde budete mít zajištěno povolení k vjezdu do areálu a možnost parkování.

V budově Katedry strojírenství proběhne v dopoledních hodinách registrace a zahájení konference. Odpoledne se účastníci konference seznámí s vybranými prostorami fakulty a zejména s laboratořemi Katedry strojírenství. Pro zájemce bude připravena prohlídka laboratorních a výrobních prostor společnosti Tescan, světového lídra v oblasti elektronové mikroskopie.

Po prohlídce společnosti Tescan se společně přesuneme do asi 50 km vzdálené obce Lednice na jižní Moravě. Zde bude probíhat hlavní část konference MATEDAS 2023.

Přesun bude pro zájemce organizován autobusem, je však možné jet i vlastním autem a vzhledem k odjezdu po ukončení konference může pro vás být tento druh přepravy pohodlnější. Jestliže využijete autobus, je možné vlastní vozidla po dobu konference parkovat v prostorách fakulty na adrese Šumavská 4, Brno. V místě konání konference v Lednici je parkování zajištěno na veřejném parkovišti.

Po ubytování v místních hotelích proběhne společná večeře v Zámeckém hotelu s následným volným programem. Pro zájemce budou připraveny mimo jiné dva odborné workshopy zaměřené do oblastí elektronové mikroskopie vč. zobrazovacích metod a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Ve čtvrtek 25. 5. 2022 se bude konat hlavní část konference v Zámeckém hotelu. Nejprve proběhnou prezentace partnerů, následně pak budou probíhat přednášky ve čtyřech odborných sekcích. Celý den bude zakončen společenským večerem s překvapením.

Pátek 26. 5. 2022 bude již tradičně vyhrazen návštěvě mezinárodního veletrhu IDET 2023 v Brně. Přesun do Brna bude opět organizován autobusy, nebo vlastními vozidly. Účastníci konference obdrží spolu s materiály konference i vstupenku na veletrh IDET 2023. Po návratu do Brna mohou účastníci konference již samostatně navštívit veletrh dle svých časových možností.

Středa, 24 květen

Brno, Univerzita obrany

  9:00 – 11:00     Registrace
11:00 – 11:15     Zahájení konference
11:15 – 12:15     Úvodní přednášky a prezentace partnerů
12:15 – 13:15     Oběd

Sekce 1

Technologie v oblasti bezpečnosti a obrany
13:15 – 15:00     Prezentace sekce 1
15:00 – 16:30     Ukázka kateder Fakulty vojenských technologií

Lednice, Zámecký hotel

16:30 – 18:00     Návštěva společnosti Tescan
18:00 – 19:00     Přesun do Lednice (Bus) a ubytování
19:00 – 20:00     Večeře
20:00 – 23:00     Pracovní jednání (workshopy)

Čtvrtek, 25 květen

Lednice, Zámecký hotel

 7:00 – 9:00     Snídaně

Sekce 2

Technologie v oblasti bezpečnosti a obrany
  9:00 – 11:00     Přednášky sekce 2
11:00 – 11:20     Přestávka

Sekce 3

Additivní technologie

Sekce 4

Pokročilé materiály a technologie
11:20 – 12:05     Vyzvaná přednáška sekce 3 a 4
12:05 – 13:00     Přednášky v sekci 3 a 4
13:00 – 13:40     Oběd

Sekce 5

Pokročilé materiály a technologie

Sekce 6

Biokompatibilní materiály, biologie
13:45 – 14:30     Vyzvaná přednáška sekce 5 a 6
14:30 – 16:00     Přednášky v sekci 5 a 6
16:00 – 16:30     Přestávka
16:00 – 17:00     Posterová sekce & Soutěž o nejlepší poster
17:00 – 18:00     Zážitkový program
18:00 – 19:00     Slavnostní večeře
20:00 – 23:00     Společenský večer s vyhodnocením konference

Pátek, 26 květen

Lednice, Zámecký hotel

   7:00 – 9:00     Snídaně
10:00 – 11:00     Přesun do Brna (Bus)
11:00 – 15:00     Návštěva veletrhu IDET

Přehled přednášek

Přehled zaslaných abstraktů, včetně vyjádření formy prezentace v rámci konference MATEDAS2023, je uveden ZDE.

Kontakt

Ing. Lenka Dobšáková, Ph.D.

lenka.dobsakova@unob.cz

+420 973 442 355

Konferenční poplatky

Plné vložné

€ 480
(CZK 12,000)

Snížené vložné

€ 420
(CZK 10,500)

Studenti / příslušníci AČR

€ 380
(CZK 9,500)

Důležité datum a informace

Registrace pro snížené vložné31. 1. 2023
Uzávěrka přihlášek28. 2. 2023
Vložení abstraktů10. 3. 2023
Platba31. 3. 2023

Platební informace

Číslo účtu

783241002/5500 CZK

Název účtu:

NITECH výroba a. s.

IBAN

CZ63 5500 0000 0007 8324 1002

BIC

RZBCCZPP

Konference se uskuteční u příležitosti mezinárodního veletrhu