MaTeDaS

Registrace na konferenci

Uzávěrka přihlášek 10.3.2023

Registrační poplatek zahrnuje účast na všech zasedáních, kongresové materiály, obědy a občerstvení o přestávkách během kongresových dnů. Společenské akce jsou rovněž zahrnuty v registračním poplatku.

Termín registraceStandardní účastníkStudentPříslušníK AČR
do 31.1.2023420€  (10  500 CZK)380€  (9 500 CZK)380€  (9 500 CZK)
po 31.1.2023480€  (12 000 CZK)480€  (12 000 CZK)380€  (9 500 CZK)

Poplatky jsou uvedeny včetně DPH.

Studentský poplatek se vztahuje na všechny studenty zapsané na uznávané akademické instituci. Pro registraci musí být studenti schopni předložit průkaz studenta nebo podobný doklad. Studenti doktorského studia/doktorandi připravující se na získání doktorského titulu se mohou registrovat jako „studenti“.

Každý přijatý abstrakt MATEDAS 2023 musí mít alespoň jednu plnou registraci.

Registrace je závazná. Pokud se nemůžete kongresu zúčastnit, je vaše registrace přenosná na jiného člena vaší organizace, bude vám účtován administrativní poplatek ve výši 1500 CZK. Veškeré změny je třeba provést písemně na adrese:

MaTeDas 2023 Registrace