MaTeDaS

Rozšířený abstrakt

Na konferenci budou přednášeny významné a původní vědecké práce týkající se zejména těchto oblastí zájmu:

  • Technologie v oblasti bezpečnosti a obrany;
  • Aditivní technologie;
  • Pokročilé materiály a technologie;
  • Biokompatibilní materiály.
Uzávěrka pro online zasílání rozšířených abstraktů je 10. 3. 2023.

Rozšířený abstrakt (max. do 3 normostran A4) slouží jako podklad vědeckému výboru konference. Rozšířený abstrakt bude zařazen do sborníku, který bude k dispozici v elektronické verzi. Vědecký výbor konference doporučí vybraným autorům rozšíření abstraktu na článek a jeho zaslání do doporučeného periodika (Manufacturing TechnologyAIMTMDPI).  Autoři obdrží informaci o doporučení nejpozději do 16. června 2023 cestou kontaktní osoby. Veškeré náležitosti spojené s recenzním řízením podléhají vnitřním standardům uvedených periodik a vědecký výbor nezasahuje do těchto recenzních řízení.

Náklady spojené s publikováním článků v doporučených periodicích jsou hrazeny ze strany autora článku nad rámec konferenčních poplatků.

Rozšířený abstrakt zašlete kontaktní osobě konference na e-mail: lenka.dobsakova@unob.cz.