OPSU

2. ročník konference

Obrana státu – Operační příprava státního území

Pořádaný Generálním štábem AČR a Fakultou vojenských technologií

30. – 31. srpna 2023

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2. ročník odborné konference na téma „Obrana státu – Operační příprava státního území“, která se koná v Brně v prostorech Klubu Univerzity obrany ve dnech 30.–31.srpna 2023. Konferenci pořádá Generální štáb AČR ve spolupráci s Univerzitou obrany, Katedrou ženijních technologií a Klubem akademiků při Univerzitě obrany Brno, z. s.

Hlavní tematické okruhy odborné konference:
■ Konflikt na Ukrajině, nové výzvy pro OPSÚ
■ Bezpečnostní strategie ČR
■ Scénáře obrany státu

Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů expertů Mezirezortní odborné pracovní skupiny, zástupců Krajských vojenských velitelství, jednotlivých krajských úřadů a ostatních odborníků, kteří se podílejí na tvorbě koncepce a realizaci úkolů Operační přípravy státního území.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná. Těšíme se na setkání s Vámi. Podrobnější informace k průběhu konference Vám budou rozeslány v měsíci květnu 2023.

S úctou a přáním mnoha úspěchů
plukovník Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D.