OPSU

Registrace

Termín registrace

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu. Uzávěrka přihlášek je do 22.8.2023. Pro registraci na konferenci využijte formulář níže.

 

Registrační poplatek

1200 CZK (včetně DPH)

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 24.8.2023 na účet u FIO banky (Účet: 2000527020/2010).

Identifikace platby: do zprávy pro příjemce uveďte Jméno a Příjmení uvedené v registračním formuláři.

Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Fakturační údaje

Klub Akademiků při Univerzitě Obrany brno, z.s.
se sídlem Tučkova 23, 602 00 Brno
zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod zn. L 18036
zastoupený doc. Ing. Zbyškem Koreckim, Ph.D., prezidentem klubu
Identifikační číslo: 02484404
Bankovní účet č. 2000527020/2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s.

Zrušení registrace

Registrace je závazná. Pokud se nemůžete konference zúčastnit, je vaše registrace přenosná na jiného člena vaší organizace. Veškeré změny je třeba provést písemně na adrese: jan.sobotka@unob.cz

OPSU 2023 Registrace