OPSU

Informace o konferenci

Hlavním místem konání konference je klub UO.
Adresa: Šumavská 2, 612 00 Brno

Nedaleko konání konference můžeme doporučit Hotel AVANTI. Rezervaci můžete provést na jejich webových stránkách.

Příslušníci resortu mohou k ubytování využít vojenské ubytovny spravované AS-PO. Rezervaci můžete provést na jejich webových stránkách.

Vojenská vozidla – parkování zajištěno v areálu Kasáren Šumavská (mapa).

Civilní vozidla – parkování na základě emailové žádosti s typem vozidla, číslem SPZ, jménem účastníka a číslem průkazu totožnosti a adresou trvalého pobytu na jan.sobotka@unob.cz. Žádost o povolení parkování je nutné odeslat do 15.8.2023. Parkování bude povoleno na stejném místě jako pro vojenská vozidla v areálu Kasáren Šumavská (mapa).

 • plk. Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D.
  (Vedoucí oddělení OPSÚ, Odboru obranných příprav, SRPS MO)
 • doc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D.
  (Vedoucí Katedry ženijních technologií Univerzity obrany)
 • mjr. Ing. Jan SOBOTKA, Ph.D.
  (Odborný asistent, Katedra ženijních technologií Univerzity obrany)
 • pplk. Ing. Klára CIBULOVÁ, Ph.D.
  (Zástupce vedoucího katedry, Katedra ženijních technologií Univerzity obrany)
INSTITUTE OF BLAST & IMPACT PROOF CONCRETE .
KLUB AKADEMIKŮ PŘI UNIVERZITĚ OBRANY BRNO, Z. S.