OPSU

Program konference

středa 30. srpna 2023

13:00 – 13:45Prezentace účastníků
14:00Zahájení konference
14:00 – 14:10Úvodní slovo
(plk. gšt. Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D., MBA.)
14:10 – 15:30“Kdo je připraven, není překvapen“
(plk. v.z., doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.; pplk. doc. Ing. Jiří Štoller, Ph.D.)

Konflikt na Ukrajině – Nové výzvy pro OPSÚ
(plk. gšt. Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D., MBA.)

15:30 – 16:00Přestávka na kávu
16:00 – 17:30Bezpečnostní certifikované prvky IBIPC jako jedno z možných řešení OPSÚ
(Mgr. Pavel BĚLOHRADSKÝ)

Výstavba jednotek teritoriálních sil s ohledem na současnou bezpečnostní situaci
(plk. gšt. Ing. Jaroslav HRABEC)

Diskuze, dotazy

19:00 – 24:00 Společenský večer, večeře

čtvrtek 31. srpna 2023

9:00Zahájení 2. dne konference
9:00 – 10:00Řešení krizových situací (Povodně ve Slovinsku)
(mjr. Ing. Martin BENDA, Ph.D.)
KRIZTRANS
(pplk. Ing. Jan KOTISA)

Možnosti plánování překonávání vodní překážky v rámci krizových situací
(npor. Ing. Martin SEDLÁČEK, Ph.D.)
10:00 – 10:30Přestávka na kávu
10:30 – 11:00

ODOS – ochrana objektů obranné infrastruktury
(plk. gšt. Ing. Pavel ŠMÍDEK, Ph.D., MBA.)

Mapové podklady a jejich využití při krizových situací
(mjr. Ing. Jan SOBOTKA, Ph.D.)

11:00Diskuze, dotazy
12:00Konec konference